Rekreativt område syd for Kirkestræde

Kommuneplanramme 04.R5

Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, for eksempel grønt område med stier m.v.

Området friholdes for bebyggelse.

Det skal sikres, at evt. ændringer i terræn og beplantning udføres under hensyntagen til de fredningsmæssige bestemmelser for området.