Rekreativt område vest for Østvænget

Kommuneplanramme 04.R4

Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til ubebygget område. Området kan anvendes som dyrkningsareal, grønt område e.l.

Der kan etableres regnvandsbassin i området.