Rekreativt område syd for Østvænget

Kommuneplanramme 04.R3

Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål som spejderhytte.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 10
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m
  • Der etableres beplantningsbælter langs områdets afgrænsninger