Rekreativt område syd for Østvænget

Kommuneplanramme 04.R2

Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til grønt område. Den østlige del af området langs Hodsagervej skal beplantes, således at boligområdet beskyttes mod trafikstøj.

Bebyggelsesforhold

Der kan ikke opføres bebyggelse i området.