Rekreativt område nord for Lyngtoften

Kommuneplanramme 04.R1

Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål som idrætsanlæg og andre fritidsaktiviteter med tilhørende tekniske anlæg o.l.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 10
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etager
  • Bygningshøjde: Højest 4,5 m
  • Belysningsanlæg må gives en større højde
  • Der etableres beplantningsbælter langs områdets afgrænsninger