Offentligt område ved Kirke Stræde

Kommuneplanramme 04.OF2

Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som kirke, kirkegård o.l.

Bebyggelsesforhold

  • Området friholdes for bebyggelse, der er placeret anderledes eller har større omfang end den eksisterende bebyggelse, bortset fra mindre bygninger f.eks. toiletbygninger, kapel, redskabsbygninger o.l. i forbindelse med områdets anvendelse, dog maksimalt 500  bebyggelse
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage.
  • Bebyggelseshøjden må ikke overstige 5 m