Offentligt område ved Hovedgaden

Kommuneplanramme 04.OF1

Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som skole, daginstitutioner, forsamlingsbygninger, fritidscentre o.l.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 40
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til offentlige formål
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv