Boligområde ved Åparken

Kommuneplanramme 04.B1

Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tilhørende kollektive anlæg, for eksempel beboerhus o.l., offentlige formål samt erhvervstyper, som kan indpasses i boligområder uden gener i forhold til omgivelserne. Evt. erhvervsvirksomhed må kun drives af ejendommens beboere.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 30
  • Etageantal: Højest 2. Højest 1 indenfor en afstand af 150 m fra åen
  • Bygningshøjde: Højest 8,5 m. Højest 4,5 m indenfor en afstand af 150 m fra åen
  • Å-beskyttelseslinjen ønskes ophævet for området

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype

Miljøforhold

Der skal kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 100% af boligetagearealet.