Offentligt område syd for Agerskovvej

Kommuneplanramme 31.OF4

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til kirke og kirkelige formål i øvrigt.

Der skal være mulighed for at etablere institutioner til børn og unge i området.

Området skal vejbetjenes fra Agerskovvej.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 40
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m