Gullestrup

Boligområde

RammenummerBeskrivelse
15.B1Etageboliger i Lyngens Kvarter
15.B2Etageboliger i Engens Kvarter
15.B3Boligområde syd for Sahlholtvej
15.B4Boligområde ved Lupinens Kvarter
15.B5Boligområde ved Violens Kvarter
15.B6Boligområde ved Gyvelens Kvarter
15.B7Boligområde ved Bøgens Kvarter
15.B8Boligområde nord for Løvbakkevej
15.B14Boligområde nord for Holing Sø

Centerområde

RammenummerBeskrivelse
15.C1Centerområde ved Gullestrupvej
15.C2Centerområde vest for Trælundvej og syd for Løvbakkevej

Område til offentlige formål

RammenummerBeskrivelse
15.OF1Offentligt område ved Løvbakkevej
15.OF2Område til centerformål og offentlige formål

Rekreativt område

RammenummerBeskrivelse
15.R1Rekreativt område nord for Engens Kvarter
15.R2Rekreativt skovbælte
15.R4Rekreativt område ved Gullestrupvej, Holing Sø
15.R5Rekreativt område ved Løvbjerg Plantage
15.R8Rekreativt område syd for Løvbakkevej

Gullestrup

Gullestrup

Kommuneplanrammer

Signaturforklaring til kortet
 Farve  Område
    Boligområde
   Blandet bolig og erhverv
   Erhvervsområde
   Område til butiksformål
   Rekreation/Fritidsformål
   Sommerhus område
   Offentligt formål
   Tekniske anlæg
   Landområde
   Andet