Gjellerup

Boligområde

RammenummerBeskrivelse
32.B1Boligområde i den vestlige bydel, Kildehøj
32.B2Boligområde i den vestlige bydel Sønderkær
32.B3Boligområde ved Tolstedparken
32.B4Boligområde ved Præstehaven
32.B5Boligområde vest for Gjellerupvej
32.B6Boligområde øst og vest for Gjellerupvej
32.B7Boligområde ved Lindbjerggård
32.B8Boligområde ved Kirkebyvej
32.B9Boligområde ved Præstehaven
32.B13Boligområde ved Gjellerupskolestien
32.B14Boligområde nord for Nørretorp

Centerområde

RammenummerBeskrivelse
32.C1Centerområde ved Klokkekildevej

Erhvervsområder

RammenummerBeskrivelse
32.E1Erhvervsområde vest for Gjellerupvej

Område til offentlige formål

RammenummerBeskrivelse
32.OF1Offentligt område ved Klokkekildevej
32.OF2Offentligt område ved Gjellerup Kirke

Rekreativt område

RammenummerBeskrivelse
32.R1Rekreativt område ved Tolstedparken
32.R3Rekreativt område ved Klokkekilden
32.R5Rekreativt område nord for Tolstedparken
32.R6Rekreativt område øst for Ny Gjellerupvej
32.R7Rekreativt område som nordlig afgrænsning af byen

Gjellerup

Gjellerup

Kommuneplanrammer

Signaturforklaring til kortet
 Farve  Område
    Boligområde
   Blandet bolig og erhverv
   Erhvervsområde
   Område til butiksformål
   Rekreation/Fritidsformål
   Sommerhus område
   Offentligt formål
   Tekniske anlæg
   Landområde
   Andet