Fasterholt

Blandet bolig og erhverv

RammenummerBeskrivelse
73.BL1Blandet bolig og erhverv øst for Fasterholt skole

Boligområde

RammenummerBeskrivelse
73.B1Boligområde øst for Grønlundvej
73.B2Boligområde syd for Ejstrupvej
73.B3Boligområde nord for Arnborgvej
73.B5Boligområde syd for Ejstrupvej og øst for Brandevej

Erhvervsområder

RammenummerBeskrivelse
73.E1Erhvervsområde syd for Ejstrupvej
73.E2Erhvervsområde nord for Fasterholt
73.E3Erhvervsområde ved Jernbanen

Område til offentlige formål

RammenummerBeskrivelse
73.OF1Offentligt område ved kirken

Fasterholt

Fasterholt

Kommuneplanrammer

Signaturforklaring til kortet
 Farve  Område
    Boligområde
   Blandet bolig og erhverv
   Erhvervsområde
   Område til butiksformål
   Rekreation/Fritidsformål
   Sommerhus område
   Offentligt formål
   Tekniske anlæg
   Landområde
   Andet