Skinderholm Flyveplads

Kommuneplanramme 29.T2

Områdets anvendelse

Området skal fortsat anvendes til flyveplads, og der skal være plads til udvidelse af landingsbanen.

Formålet med udvidelsen er, at der skal kunne afvikles flyvning af alle kategorier, dvs. erhvervsmæssig trafik, privat trafik, lokal trafik, herunder skoleflyvning samt svæveflyvning og flyvning med modelfly. Alt sammen indenfor de godkendte støjgrænser.

Der er omkring rammeområdet udlagt en konsekvenszone, hvor der ikke må etableres boliger og anden miljøfølsom anvendelse, bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendige for jordbrugserhvervene.

Eksisterende boliger, virksomheder, aktiviteter kan opretholdes indenfor konsekvensområdet.

Bebyggelsesforhold

  • Indenfor flyvepladsområdet må kun opføres bygninger, der er nødvendige i forbindelse med flyvepladsens drift
  • Bebyggelsesprocent højest 30 for den enkelte parcel
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m, bygningsdele nødvendige for flyvepladsens drift må gives en større højde
  • Der kan også i området opføres bygninger for skoler, foreninger, institutioner med tilknytning til flyvepladsen, for eksempel weekendhytter til flyveklubbens brugere
  • Indenfor støjzoneområdet må ikke opføres nye boliger