Teknisk anlæg for solceller ved Kollund

Kommuneplanramme 69.T23

Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til opførsel af teknisk anlæg til udnyttelse af solenergi.

Bebyggelse

Der må kun opføres byggeri og anlæg der er nødvendige for solcelleanlæggets drift.

Zoneforhold

Området er beliggende i landzone.