Lind og Høgild

Blandet bolig og erhverv

RammenummerBeskrivelse
69.BL8Nørre-Kollund
69.BL9Skærbæk

Landområde

RammenummerBeskrivelse
69.J3Område til råstofindvinding

Rekreativt område

RammenummerBeskrivelse
69.R19Rekreativt område

Teknisk anlæg

RammenummerBeskrivelse
69.T23Teknisk anlæg for solceller ved Kollund