Fasterholt, Arnborg og Kølkær

Blandet bolig og erhverv

RammenummerBeskrivelse
79.BL10Søbylund

Erhvervsområder

RammenummerBeskrivelse
79.E15Erhvervsområde ved Hammerumvej ved Kølkær
79.E16Erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær

Landområde

RammenummerBeskrivelse
79.J18Område til skydebane for riffel og haglgevær

Rekreativt område

RammenummerBeskrivelse
79.R12Rekreativt område ved Søby
79.R13Rekreativt område for campingplads sydvest for Arnborg
79.R18Rekreativt område til fritidsformål vest for Kølkær

Sommerhusområde

RammenummerBeskrivelse
79.S1Sommerhusområde ved Kølkær

Teknisk anlæg

RammenummerBeskrivelse
79.T5Teknisk anlæg kontrolleret losseplads
79.T6Teknisk anlæg askedeponi og losseplads ved Fasterholt
79.T7Teknisk anlæg Arnborg svæveflyvecenter
79.T8Teknisk anlæg Drageflyvecenter