Det åbne land

Det åbne land er opdelt i ni forskellige områder indenfor kommunen.

Grafisk visning af zoneinddelinger