Rekreativt område i Birk Syd

Kommuneplanramme 33.R3

Områdets anvendelse

Området må kun anvendes til rekreative formål, som for eksempel sti, græsslette, plantebælte, grønt område, vandløb samt grund - og regnvandsbassiner. Inden for området kan der anlægges vejanlæg til servicering af grund- og regnvandsbassiner.

Der kan i området etableres rekreative anlæg med det formål at tilbageholde regnvand ved store regnmængder.

Bebyggelsesforhold

  • Der må ikke opføres bebyggelse i området
  • Der kan placeres mindre anlæg og bebyggelse med teknisk eller forsyningsmæssigt formål, som for eksempel trykreguleringsstation for naturgas og ledningsanlæg