Birk

Blandet bolig og erhverv

RammenummerBeskrivelse
33.BL1Område til blandede formål ved Højskolevej

Boligområde

RammenummerBeskrivelse
33.B1Boligområde ved Sandgaardsvej

Erhvervsområder

RammenummerBeskrivelse
33.E1Erhvervsområde nord for Hovedvej 15 (Silkeborgvej)
33.E2Erhvervsområde syd for Hovedvej 15 (Silkeborgvej)
33.E3Erhvervsområde nord for Hovedvej 15 (Silkeborgvej)
33.E4Erhvervsområde syd for Hovedvej 15 (Silkeborgvej)
33.E5Erhvervsområde mellem Uldjydevej og jernbanen
33.E6Erhvervsområde syd for Hovedvej 15 (Silkeborgvej)
33.E7Erhvervsområde nord for Hovedvej 15 (Silkeborgvej)
33.E8Erhvervsområde nord for Hovedvej 15 (Silkeborgvej)

Område til offentlige formål

RammenummerBeskrivelse
33.OF1Offentligt område ved Birk Centerpark og Fastrupvej
33.OF2Offentligt område ved Birk Centerpark og Fastrupvej
33.OF3Offentligt område ved Birk Centerpark og Fastrupvej

Rekreativt område

RammenummerBeskrivelse
33.R1Rekreativt område ved Nabkær
33.R2Rekreativt område ved Herning Kunstmuseum
33.R3Rekreativt område i Birk Syd

Birk

Birk

Kommuneplanrammer

Signaturforklaring til kortet
 Farve  Område
    Boligområde
   Blandet bolig og erhverv
   Erhvervsområde
   Område til butiksformål
   Rekreation/Fritidsformål
   Sommerhus område
   Offentligt formål
   Tekniske anlæg
   Landområde
   Andet