Høringssvar

I den offentlig hørings periode (11. februar 2021 til den 8. april 2021) er det muligt at afgive høringssvar til Forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Hvis du har indsigelser og ændringsforslag til Herning Kommuneplan 2021-2032, skal de sendes skriftligt til Herning Byråd på email: bek@herning.dk eller alternativt til Herning Byråd, Planafdelingen, Rådhuset, 7400 Herning senest den 8. april 2021. 

Spørgsmål og kommentarer fra borgermøder medtages ikke som høringssvar.

Indsendte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig tilgængelig.

Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager IKKE automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen med mindre du gør opmærksom på det.

Ønsker du at vide mere, kan du ringe til Planafdelingen, tlf.: 96 28 28 28.