Borgerinddragelse

Herning Byråd har den 26-01-2021 foreløbig vedtaget Herning Kommuneplan 2021-2032. Forslaget fremlægges til offentlig høring i perioden 11. februar 2021 til den 8. april 2021.

Der er i offentlighedsfasen planlagt fem borger- og temamøder. Grundet COVID-19 vil alle fem borger- og temamøder blive afholdt online.

Det sidste borger- og temamøde vil også blive afholdt online, da restriktionerne ikke tillader et fysisk møde. 

Du finder linket til de online borgermøder under hver enkelt af borgermøderne ude i venstre margen. Her finder du også vejledningen til, hvordan du deltager i borgermødet. 

Du kan få et overblik over hele kommuneplanen i Resumehæftet

Vær opmærksom på, at de spørgsmål og kommentarer, som kommer til borgermøderne, ikke medtages som høringssvar. For at kommentere og komme med forslag til ændringer skal der indsendes et konkret høringssvar. Find mere information om dette under "Høringssvar" i venstre margen.