Borgerinddragelse

Herning Byråd har den 26-01-2021 foreløbig vedtaget Herning Kommuneplan 2021-2032. Forslaget fremlægges til offentlig høring i perioden 11. februar 2021 til den 8. april 2021.

Der er i offentlighedsfasen planlagt fem borger- og temamøder. Grundet COVID-19 vil fire af borger- og temamøderne blive afholdt online. Det sidste borger- og temamøde vil blive afholdt fysisk, hvis restriktionerne tillader det. Hvis det er tilfældet, vil borgermødet også omhandle kommunen som helhed (forvent at der forudsættes tilmelding til mødet).  

Du finder linket til de online borgermøder under hver enkelt af borgermøderne ude i venstre margen. Her finder du også vejledningen til, hvordan du deltager i borgermødet. 

Du kan få et overblik over hele kommuneplanen i Resumehæftet

Vær opmærksom på, at de spørgsmål og kommentarer, som kommer til borgermøderne, ikke medtages som høringssvar. For at kommentere og komme med forslag til ændringer skal der indsendes et konkret høringssvar. Find mere information om dette under "Høringssvar" i venstre margen.